Hot stuff

Gør dig fortjent til en plads blandt stjernerne
De fleste virksomheder vil gerne udstråle tillid. Være troværdige. For det sælger produkter, siger de kloge. Det kan vi skrive en masse om på hjemmesiden eller i annoncer. Vi kan sågar lade direktøren sige det på video: “Du kan stole ptrust-isnt-given-its-earned-quote-1å os”. Men det virker ikke rigtig. Desværre. For det siger alle jo. Sådan bare med ord. Tillid og troværdighed noget, man gør sig fortjent til. Det skabes med handling. Det sker, når vi behandler kunderne ordentligt, leverer den vare som er aftalt, giver support, hvis der opstår problemer etc. Så fortæller kunderne om det til andre. De anbefaler os, liker os på FB, deler vores opslag, skriver en anmeldelse på Trustpilot, sender vores nyhedsbrev videre til en ven. Alt det kan ikke købes for penge! Det kan købes for engagement og en kundeorienteret tilgang, som er støttet af kommunikation, der virker. Kontakt mig hvis du ikke synes, du får, hvad du har fortjent.

Kender du forskellen på at være interessant og interesseret?
Du har sikker mødt nogle af de mennesker, som altid har travlt med at tale oall about my selfm dem selv. Så travlt, at de faktisk ikke rigtig har tid til at høre om dig. Okay. Måske. Hvis der er mere tid. Når de har fået fortalt, hvor interessante, de er. Du kan få fornemmelsen af, at de egentlig ikke rigtig er interesseret i dig. Du møder dem til frokosten i kantinen, til forældremødet, på en date, til et møde. Overalt. De findes også blandt sælgere, marketingfolk, ledere….ja, sågar virksomheder. Nogle virksomheder vil helst vil snakke om dem selv og deres produkters fantastiske kvaliteter, og har ikke rigtig har lyst til at høre om kunden og hans problemer.  Har du tænkt over, om du er interessant eller interesseret, når du møder dine kunder? Tænk lige over det og kontakt mig hvis du er mere interesseret 🙂

Er dine forhold tørre og visne eller husker du at vande dem?
De fleste af os ved at parforhold er ligesom planter, der skal vandes og passes for at vokse og blomstre. vandkandeDet har vi erkendt. Så vi gør noget. Fx giver den anden opmærksomhed, spørger hvordan den anden har det, interesserer os for den andens udfordringer, fortæller hvad der sker i vores liv, hvilke tanker vi selv har, inviterer til fælles oplevelser, giver inspiration mm.. Og det sker løbende. Vi holder kontakten. Hele tiden. Ellers forlader han os. Slår op. Bliver forelsket i en anden. Vil skilles. Alt det er kendt stof. Men de færreste erkender at det er lige sådan i professionelle forhold. Samarbejdsforhold. Kundeforhold. Medarbejderforhold. Alle forhold!!! Holder du kontakten med dine kunder? Dine samarbejdspartnere? Sikrer du, at de ved, hvad der sker hos dig? Hvad du kan tilbyde? Giver inspiration? Oplæg til dialog? Særlige tilbud? Føler de sig udvalgte og vigtige? Hvis du er bare en lille smule i tvivl, så er der helt sikkert noget, du kan gøre. Eller noget mere du kan gøre af det, du allerede gør. Med nyhedsbreve kan du fx gøre opmærksom på dig selv, tilbyde noget ekstra og særligt til modtageren, og måske sågar gøre det helt personligt. Så de føler sig vigtige. Du bestemmer selv hvor meget du vil vande og hvorhenne. Tag fat i vandkanden og kontakt mig, hvis du gerne vil holde kontakten og sende dine relationer et nyhedsbrev…en gang i mellem, lejlighedsvis, ofte eller løbende.

Hvis du tror, du ved alt, ved du ingenting!
Kender du de typer, som er helt vildt påstålige og tror de ved alt. Sådan på den der forstokkede måde, hvor de ikke er modtagelig for nye input. For de ved jo deall-or-nothingt hele! De er p*sse irriterende, ikk? De findes også i erhvervslivet. Måske sågar i din virksomhed. Fx dem, der tror, at de ved alt om kunderne. Hvad kunderne vil have. Hvad de tænker. Hvad der er vigtigt. Hvad de drømmer om. Kollegerne ved jo alt, så der er jo ingen grund til at spørge kunderne. Måske tror de, at de ved alt, fordi de fik alt at vide for 3 år siden i en kundeundersøgelse. Og det passer jo stadig, ikk? Det kan være afgørende for en virksomheds succes at have fingeren på pulsen med hensyn til, hvad der sker hos kunderne. At være kundeorienteret indebærer at søge input hos kunderne. Og så er det også meget nemmere at kommunikere og sælge produkter…når vi ved, hvad kunderne gerne vil have og tænker. Er du forstokket? Er dine kolleger? Kontakt mig, hvis du gerne vil undersøge, hvad dine kunder mener nu…idag.

Erfaring er en billet til et tog, der er kørt. Når friske øjne er nødvendige
I professionelle virksomheder opfattes vidensdeling og erfaringsopsamling Gammel togbilletsom dyrebare nøglefaktorer for virksomhedens virke. Vi er ikke uenige om at, erfaring kan føre til læring og at der er bedre afkast af viden, når den deles. Men det kan være farligt KUN at forlade sig på de som kender processen. De som har prøvet det før. De som har viden om området. De kan nemlig miste blikket for nye muligheder, fordi erfaring eller viden låser dem fast på en bestemt tilgang. Og verden forandres jo hele tiden, så er faring stammer jo fra gamle settings, gamle relationer, gamle situationer. Og nu står virksomheden i en helt ny! Og i det lys kan erfaring være en billet til et tog, som allerede for længst er kørt. Derfor kan det være rigtig givtigt at hente en helt ny – en fremmed – ind til at give input og se nye vinkler. En, der ikke kender historien og ikke har nogen aktie i den. En der kan løse billet til det tog, som kører lige nu. Jeg kan tilbyde at være sparringspartner på budskaber, medier, strategier, målgruppetilgang, produkter og meget mere. Kontakt mig for mere information.

Er virksomheden en skjult bunker eller et lysende fyrtårn?
Nogle virksomheder lever i det skjulte. Som bunkere godt begravet underFyrtaarn_140mm
sand og svære at få øje på, hvis man ikke ved, at de er der. Der lever de godt og sikkert. Har faste stabile kunder og tænker kun meget lidt på markedsføring. Men tider skifter. Kunder forsvinder. Pludselig kan den skjulte bunker have behov for at vise sit ansigt. At blive et lysende fyrtårn, som er nem at få øje på, kan ses på lang afstand, guider andre og angiver retning. Men der er et arbejde at gøre, før fyrtårnet er bygget, blevet placeret det rigtige sted og lyset er tændt. Et markedsføringsarbejde. At øge kendskabet derude. At få fortalt til markedet, potentielle kunder – dem vi ikke kender, at virksomheden findes og hvilke udfordringer virksomheden kan løse for sine kunder. Det er aldrig for sendt at begynde byggeriet af et fyrtårn, dvs. at få markedsført virksomheden. Er din virksomhed det rette sted? Er det en skjult bunker eller et lysende fyrtårn? Eller skal der sættes noget kompetent byggearbede igang med markedsføring? Kontakt mig for mere information.

Forandring skal fryde, ikke skabe frygt
Vi lever i en omskiftelig verden og mødes hele tiden af nye ting vi skal forholde os til. Det sker i hverdagen. Det sker i privatlivet. Det sker i arbejdslivet. Forandringshastigheden stiller store krav til medarbejderne. Det kan være svært at følge med og meget nemmere at holde fast ved gamle, kendte rutiner. Vi ved jo, hvad vi har, men ikke hvad vi får. Det betyder, at der kan opstå træghed i organisationer, når forandringer af fx værdier, kultur, processer og strukturer skal implementeres. Specielt, hvis der ikke er nogen til at gå forrest. Som forandringsagent kan jeg skubbe på processen, trække i den rigtige retning, forandre frygt til fryd, omsætte forandringen til konkret handling og påvirke andre til at følge med. Det giver forandringen gennemslagskraft. Kontakt mig for mere information.

Er strategi langhåret, værdiløs akademisk bullshit?
Når snakken falder på strategi og strategiske overvejelser lyder det fohum-1024-768-wallpaperr nogle som noget akademisk og opblæst bullshit, som ikke har betydning i hverdagen for virksomheden og dens omsætning. Det kan være rigtig på kort sigt, men på langt sigt holder den ikke. Det er en hurtig fejlfortolkning, som kan låse holdninger, reaktionsmønstre og processer fast i det “vi plejer at gøre” og betyde, at der ikke afsættes tid til at tænke tanker, som kan give nye løsninger og nye muligheder, og ikke mindst retning for arbejdet. Strategiarbejde er en “vigtig, haster ikke” opgave i det daglige, hvor der ofte er fokus på “vigtigt, haster” opgaver, som løser udfordringer lige nu er her. Men hvis strategiske tanker og udvikling ikke prioriteres i virksomheden, kan muligheder overses, medarbejdere mangle retning og fokus, ledelse mangle værdier osv. Men hvordan gør man det så? Ja, hvis virksomheden er i tvivl, kan jeg hjælpe med processer, struktur og facilitering af strategiprocessen.  Kontakt mig for mere information.

Det er afsenders, ansvar at modtageren forstår budskabepassionsfrugt2t!
Når vigtige informationer skal formidles til medarbejdere eller kunder er det vigtigt at overveje hvad og hvordan det skal formidles. Husk, at det er dig som afsender, der gerne vil have dit budskab frem. Derfor kan du ikke klandre modtageren, hvis han ikke har forstået det. At skabe den rette forståelse for budskabet hos modtageren, er altid afsenderens ansvar. Hvis modtageren ikke har forstået det, bør du overveje om det kan siges på en anden måde, gennem nogle andre kanaler og på et andet mere velvalgt tidspunkt, hvor modtageren fx er mere modtagelig. Mange konflikter og uoverensstemmelser opstår, når budskaber ikke er forstået af modtageren som afsenderen har tiltænkt. Det sker mellem kolleger, fra ledelse til medarbejder, mellem samarbejdspartnere, fra leverandør til kunde og omvendt. Det sker selvfølgelig også masser af gange i privatlivet! Jeg kan hjælpe med at sætte fokus på afsenderbudskaber og modtagerfortolkning, så den gensidige forståelse øges og kommunikationen blomstrer. Kontakt mig for mere information.

Kundehistorier er hot stuffpassionsfrugt10
I de fleste virksomheder findes masser af gode historier om tilfredse kunder, hvor virksomhedens ekspertviden og produkter har gjort en forskel og hjulpet kunden med at løse et problem. Mange af historierne er bare ikke skrevet! Men historierne er vigtige, rigtig vigtige. De giver det bedste udgangspunkt for at forstå virksomhedens produkt og ydelser i forhold til løsning af et konkret problem, og så står budskaberne meget skarpere, når de kommer fra kunden som tredjemand. Det behøver ikke engang at være en smertefri og gnidningsfri proces, der beskrives. Der er også et stærkt budskab i at kunne løse konflikterne sammen. Og så er kunden, hvis historie fortælles, tit glad for at blive hørt, set og fundet vigtig. En win-win situation! Det kræver lidt arbejde, at få historierne skrevet og sat i en form, som kan bruges i salgsprocessen og kommunikationen med nuværende og potentielle kunder. Men det behøver ikke at være tungt og besværligt. Kontakt mig, hvis virksomhedens gode kundehistorier skal pudses af og formidles så det sælger.

Brænder dit budskab igennem med kraft og passion?Kerner
Kan du forklare virksomhedens kernekompetence med passion for nye kunder, så den opleves sprød, spændstig og saftig? Hvordan budskaber kommunikeres er afgørende for, hvordan kunder og samarbejdspartnere oplever virksomhedens produkter og ydelser, og dermed motivation og interesse for køb. Ord er ikke ligegyldige former på et stykke papir eller en skærm. De kan være afgørende for et salg, en samarbejdsrelation, en ansættelse, et produkt, en opgave….og alt det andet, hvor mennesker mødes og skal forstå hinanden. Kontakt mig, hvis budskabet skal brænde og gnistre med masser af passion i virksomhedens kommunikation. Lad os sætte ild til papiret og skærmen sammen!

passionsfrugt3Plej dine ambassadører – de er guld værd!
Tilfredse kunder kommer af tilfredse, glade og engagerede medarbejdere. Medarbejderne er dine vigtigste ambassadører, som er deres vægt værd i guld. et er kernen i din virksomhed. Plej dem og sikr dig, at du ved, hvad der gør lige netop Bente glad og hvad der gør Jørgen glad. Det er ikke spildt ulejlighed at pleje sine medarbejdere. Det smitter af på kunderne, så det smitter af på bundlinien, så det smitter af på aktionærer og ejere. Masser af undersøgelser viser, at arbejdsglæde ikke kommer af frugtordninger, titler og bonus, men af gode relationer på arbejdspladsen og at gøre det muligt at nå resultater og gøre dem synlige. Hvis I ikke allerede har sat fokus på arbejdsglæde på din arbejdsplads, så få hjælp til at gøre det. Kontakt mig, hvis arbejdsglæde skal have mere plads i hverdagen. Og i mellemtiden…..smil….det smitter!

Lone ny 2Kend dine kunder, og de vil kendes ved dig!
Kundetilfredshedsanalyser er ikke kun for store veletablerede virksomheder. Også fx den lille handels- eller byggevirksomhed har brug for at vide, hvor mange af hans kunder, der gerne køber igen og anbefaler virksomheden til andre. Det er ofte dyrere og mere krævende at skaffe en ny kunde end at fastholde en eksisterende. Derfor giver det god mening, at vide hvad kunderne tænker om virksomheden – og du tager dine kunder alvorligt, når du spørger dem. Den type undersøgelser kan gøres kort ved et lille spørgeskema eller ved nogle interviews, der kan afdække evt. mangler ved produkt, support, levering eller lignende. Kontakt mig, hvis du gerne vil vide, hvad dine kunder mener!

cropped-Passionately_by_steiness_3-linier_1000px1.pngBrug af logo skaber genkendelse
Nogle virksomheder er ikke opmærksomme på at bruge deres logo, hvor det er muligt. Et logo giver modtageren mulighed for hurtigt at afkode, hvem budskabet er fra og virksomheden mulighed for at være en tydelig afsender. Derfor er logoet vigtigt, og bør bruges så ofte og konsistent, som muligt fx på visitkort, webside, produktinformationer, vejledninger, tilbud, invitationer, nyhedsbreve, brevpapir og kuverter mm. Kontakt mig, hvis virksomheden har brug for at få kigget brugen af logo efter i sømmene.